Trang chủ / Về DTS /

Công ty Cổ phần Công nghệ Truyền thông DTS được thành lập ngày 26/01/1999. Sau gần 20 năm hình thành và phát triển, DTS hoạt động mạnh mẽ trên các lĩnh vực bao gồm Giải pháp viễn thông và công nghệ thông tin, Dịch vụ Data Center và Đào tạo Công nghệ Thông tin.  

...

Đội ngũ lãnh đạo

Chủ tịch HĐQT

Tiểu sử

Ngày sinh : 13/05/2018

Quê quán :


 

Tổng giám đốc

Phó Tổng Giám đốc

Phó Tổng giám đốc

Phó Tổng giám đốc

Sơ đồ tổ chức

TẦM NHÌN - SỨ MỆNH

"Sức mạnh công nghệ sẽ làm thay đổi giá trị cuộc sống, góp phần kiến tạo nên những thành công, những nấc thang mới cho các doanh nghiệp"  

"DTS - Khát vọng sáng tạo, không ngừng đổi mới để đưa đến những giải pháp công nghệ vượt trội nhằm thay đổi và đáp ứng nhu cầu mọi mặt của cuộc sống hiện đại, mang lại sự khác biệt và lợi thế cạnh tranh trên thị trường cho các doanh nghiệp"