(Hà Nội, 27/03-31/03/2019), SaigonCTT triển khai khóa đào tạo “Big Data Foundation” cho CBNV khối Dịch vụ Triển khai. Khóa đào tạo được diễn ra từ ngày 27/03/2019 đến ngày 31/03/2019 dưới sự hướng dẫn của Giảng viên Huỳnh Văn Phương.

Trong thời đại CNTT phát triển như hiện nay, Big Data (Dữ liệu lớn) đang trở thành một xu hướng “thời thượng” mà các doanh nghiệp đang hướng tới để trang bị kiến thức và đẩy mạnh kinh doanh nhờ việc sử dụng các thông tin cũng như nhận diện các cơ hội để giải quyết những vấn đề kinh doanh thông qua các cơ sở dữ liệu lớn đã được phân tích. Nhận thức được tầm quan trọng đó, SaigonCTT đã triển khai khóa đào tạo “Big Data Foundation” cho CBNV khối Dịch vụ Triển khai.

Với thời lượng giảng dạy là 40 giờ, khóa đào tạo nhằm cung cấp cho học viên một cái nhìn tổng quan về Dữ liệu lớn, Kiến trúc và sau đó tập trung vào thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn, ETL (trích xuất, chuyển đổi & tải) và lưu trữ. Sau khi hoàn thành khóa học này, học viên có thể nắm được những kiến thức cơ bản về:

- Thu thập dữ liệu trong truyền phát (Apache Kafka, Apache Spark Steaming, Redis)

- Hiện tượng Dữ liệu lớn

- Các công cụ chính với Dữ liệu lớn (Spark, Jupyter)

- Các công nghệ lưu trữ phi cấu trúc (Hadoop, MongoDB và clickHouse)

- Lưu trữ, phân phối và sao chép dữ liệu trên ngân hàng dữ liệu (Mô hình triển khai)

- Bảo mật dữ liệu lớn

- Mô hình kinh doanh và tiềm năng sử dụng trong môi trường doanh nghiệp

- Trích xuất và giá trị sâu sắc của Dữ liệu lớn trong Kinh doanh (Phân tích dữ liệu)

Khóa đào tạo diễn ra từ ngày 27/03/2019 – 31/03/2019 tại SaigonCTT Hà Nội. Khóa học đã tạo ra một môi trường trao đổi cởi mở, đem đến nhiều kiến thức bổ ích, góp phần tích cực cho công tác triển khai của các cán bộ.