Ngày 17/07/2019 vừa qua, tại văn phòng Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Công nghệ Truyền thông DTS đã tổ chức “Lễ bổ nhiệm Cán bộ tháng 7 năm 2019”. Tham dự buổi lễ có sự hiện diện của BGĐ cùng toàn thể các anh chị Giám đốc TT/ Khối/ Trưởng ban và Managers.

Tại buổi lễ, thay mặt BLĐ, Phó TGĐ Bùi Xuân Tân đã trao quyết định bổ nhiệm Ông Lê Quang Chiểu vào vị trí Trưởng phòng Hỗ trợ Kỹ thuật trực thuộc Khối Dịch vụ Triển khai.

P.Hỗ trợ Kỹ thuật luôn được BGĐ đánh giá là một bộ phận quan trọng, có nhiệm vụ thực hiện quản lý công việc hỗ trợ kỹ thuật cho các hợp đồng bán sau khi ký biên bản nghiệm thu sơ bộ và biên bản nghiệm thu tổng thể cũng như quản lý thời hạn hỗ trợ kỹ thuật. P.Hỗ trợ Kỹ thuật có nhiệm vụ báo cáo định kỳ hàng tháng cho BGĐ về chênh lệch bảo hành/hỗ trợ kỹ thuật, các hệ thống mạng quan trọng của khách hàng sắp hết thời hạn hỗ trợ kỹ thuật. Bên cạnh đó, P.Hỗ trợ kỹ thuật còn tham gia góp ý điều khoản Hỗ trợ Kỹ thuật/bảo hành trong giai đoạn review hợp đồng và xây dựng quy trình Hỗ trợ kỹ thuật…

                                 (Phòng Hỗ trợ Kỹ thuật trực thuộc Khối Dịch vụ Triển khai với các nhân sự:

                                       Ông Lê Quang Chiểu - Trưởng phòng và Bà Lê Thị Bích Trâm)

Với mong muốn chuyên nghiệp hoá và nâng cao chất lượng dịch vụ hỗ trợ cho khách hàng, P.Hỗ trợ kỹ thuật trực thuộc Khối DVTK sẽ phối hợp chặt chẽ cùng các TT, Khối/Ban để thực hiện kế hoạch và mục tiêu đã được BGĐ đề ra, góp phần đẩy mạnh, phát triển bộ mặt kinh doanh của DTS trong thời gian tới.