Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ, DTS chính thức đóng góp 100 triệu đồng cho Quỹ Vaccine phòng chống Covid-19, góp phần thực hiện phương châm mới “5K + vaccine” trong phòng chống dịch bệnh, thúc đẩy quá trình đưa Vaccine đến toàn thể nhân dân Việt Nam để sớm quay trở lại cuộc sống bình thường.

Bên cạnh đó, DTS cũng tích cực tìm kiếm các nguồn cung cấp Vaccine tin cậy để tiến hành mua và công ty sẽ tài trợ 100% chi phí này cho toàn thể CBNV trong công ty. Đây là sự quan tâm sâu sát từ phía Ban Lãnh đạo DTS đến nhân viên trong thời kỳ dịch bệnh, với mong muốn đảm bảo an toàn sức khoẻ và cuộc sống lành mạnh cho tất cả mọi người.

Quỹ Vaccine được thành lập với sứ mệnh huy động tổng hợp nguồn lực đóng góp xã hội để chia sẻ với ngân sách nhà nước nhằm phục vụ cho hoạt động mua, nhập khẩu vaccine, nghiên cứu, sản xuất vaccine trong nước và sử dụng vaccine phòng COVID-19 cho người dân.

Tham gia đóng góp vào Quỹ Vaccine cho bản thân và gia đình thông qua các kênh đóng góp công khai của Chính phủ Việt Nam, thông tin chi tiết tham khảo tại link: https://moh.gov.vn/tin-noi-bat/-/asset_publisher/3Yst7YhbkA5j/content/tong-thuat-le-ra-mat-quy-vaccine-phong-chong-covid-19

Người DTS chung tay đẩy lùi Covid-19 !!!