CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG DTS
Công ty Cổ phần Công nghệ Truyền thông DTS


Tầm nhìn

"Công nghệ thay đổi cách chúng ta sống, làm việc và vui chơi"


Sứ mệnh

"DTS muốn là người đem sự thay đổi này đến cho Việt Nam"


Slogan

“Cùng kiến tạo tương lai – Let’s shape the future”


Paragraph

Mảng kinh doanh chính

  • Giải pháp công nghệ – tích hợp hệ thống
  • Dịch vụ viễn thôngvà các dịch vụ giá trị gia tăng dành cho các nhà cung cấp dịch vụ, khách hàng doanh nghiệp và cá nhân
  • Trung tâm đào tạo CNTT

 

Tìm hiểu thêm về chúng tôi