CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG DTS

Đối tác


DTS phát huy sức mạnh từ vị thế nhà tích hợp hệ thống hàng đầu tại Việt Nam qua các chiến lược hợp tác kinh doanh với những đối tác công nghệ hàng đầu trong và ngoài nước. Điều này cho phép chúng tôi mang đến cho khách hàng nhiều lựa chọn về sản phẩm - công nghệ tối ưu, tiên tiến và phù hợp với thực tế Việt Nam. Chúng tôi đảm bảo sự hài lòng của khách hàng với các sản phẩm, giải pháp từ các đối tác của chúng tôi: