CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG DTS

THỊ TRƯỜNG VIỄN THÔNG/DI ĐỘNG


Thị trường CNTT và Viễn thông Việt Nam được đánh giá là một thị trường tiềm năng và có tốc độ phát triển nhanh so với các nước trong khu vực. Là nền tảng quan trọng tạo sự thúc đầy cho nền công nghiệp, thương mại, giáo dục,… hướng đến việc nâng cao chất lượng cuộc sống.


DTS tham gia vào thị trường viễn thông khá sớm, bắt đầu bằng những giải pháp phục vụ nhu cầu phát triển hạ tầng và dần phát triển đến những giải pháp chuyên sâu về CNTT đặc thù trong ngành.


Với kinh nghiệm triển khai hơn 15 năm trong lĩnh vực này, chúng tôi luôn tự hào với những giải pháp kỹ thuật hoàn chỉnh, đội ngũ kỹ sư thành thạo và sự tin tưởng của những khách lớn trong lĩnh vực ICT tại Việt Nam.