CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG DTS

THỊ TRƯỜNG TRUYỀN HÌNH


Thị trường truyền thống rộng kết hợp với chủ trương số hoá trong vài năm tới sẽ thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của ngành truyền hình tại Việt Nam. Một hạ tầng số hoá sẽ mở ra cơ hội lớn để các nhà cung cấp cạnh tranh về mặt nội dung. Đây sẽ là giai đoạn bùng nổ về nội dung truyền hình.


Nắm bắt xu thế đó, DTS đã và đang từng bước đi sâu vào mảng thị trường tiềm năng này. Những dự án lớn cho những khách hàng lớn đã được thực hiện và từng bước, chúng tôi mong muốn trở thành đối tác tốt để cung cấp những giải pháp giúp khách hàng tạo thế mạnh cạnh tranh cho mình.