CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG DTS

THỊ TRƯỜNG NGÂN HÀNG/TÀI CHÍNH


Ứng dụng CNTT hiện đang một trong những vấn đề được quan tâm và đẩy mạnh tại các công ty tài chính nhằm quản lý hoạt động một cách tối ưu đồng thời tạo ra khác biệt trong sự đa dạng và cạnh tranh về dịch vụ. Vì lý do đó, yêu cầu ứng dụng CNTT trong mảng tài chính luôn khắt khe và liên tục thay đổi theo những công nghệ mới.


DTS tham gia cung cấp các giải pháp CNTT cho thị trường tài chính với sự chuẩn bị chu đáo về con người, công nghệ và sự am hiểu về tính chất thị trường nhằm đáp ứng những tiêu chuẩn ngành một cách nghiêm ngặt . Việc những khách hàng lớn trong mảng Ngân hàng chọn DTS trong việc tư vấn và xây dựng các giải pháp CNTT thể hiện sự cam kết của chúng tôi trong việc mang lại lợi ích thực sự cho khách hàng qua các giải pháp của mình.