Banner

Về chúng tôi

Giải thưởng

Sau hơn 20 năm hình thành và phát triển, DTS tự hào giành được những giải thưởng cùng các chứng chỉ danh giá.

01

Achievement
01

NHÀ TÍCH HỢP/ĐỐI TÁC VÀNG CỦA CISCO SYSTEMS VIỆT NAM
02

Achievement
02

IBM - TOP PERFORMANCE COMPETITIVE WINBACK SYSTEM INTERGRATOR - 2017
03

Achievement
03

ĐỐI TÁC ĐẠT MỨC TĂNG TRƯỞNG NHANH NHẤT CỦA CISCO SYSTEM
04

Achievement
04

GIẢI THƯỞNG ĐỐI TÁC GIỚI THIỆU CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN CỦA CISCO SYSTEMS VỀ GIẢI PHÁP IPCC TẠI VIỆT NAM
05

Achievement
05

GIẢI THƯỞNG ĐỐI TÁC ĐẠT MỨC DOANH SỐ ĐỨNG ĐẦU CỦA CISCO TẠI VIỆT NAM
06

Achievement
06

GIẢI THƯỞNG ĐỐI TÁC GIỚI THIỆU CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN CỦA CISCO SYSTEMS VỀ GIẢI PHÁP BẢO MẬT TẠI VIỆT NAM
07

Achievement
07

CHỨNG CHỈ ISO 9001 : 2015
08

Achievement
08

GIẢI THƯỞNG ĐỐI TÁC ĐỨNG ĐẦU VỀ BÁN SẢN PHẨM DỊCH VỤ HỖ TRỢ KỸ THUẬT CHUYÊN NGHIỆP CỦA CISCO
09

Achievement
09

NHÀ TÍCH HỢP/ĐỐI TÁC VÀNG CỦA ORACLE TẠI VIỆT NAM
10

Achievement
10

CHỨNG CHỈ ĐỐI TÁC CỦA PANDUIT
11

Achievement
11

CHỨNG NHẬN ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT
12

Achievement
12

CHỨNG NHẬN ĐÀO TẠO CỦA EC-COUNCIL
13

Achievement
13

GIẢI THƯỞNG ĐỐI TÁC GIỚI THIỆU CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN CỦA CISCO SYSTEMS VỀ GIẢI PHÁP TRUYỀN THÔNG CỘNG TÁC TẠI VIỆT NAM